SKELBIMAS

2023 m. balandžio  mėn. 17 dieną, 17. 30 val., adresu: Žirmūnų g. 6, Vilniuje, šaukiamas visuotinis Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Asociacijos valdybos ataskaita; 2. Revizoriaus ataskaita; 3. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 4. Einamieji klausimai. Prezidentas                                                                                    Rolandas Klimavičius