SKELBIMAS

2023 m. gegužės  mėn. 3 dieną, 17. 30 val., adresu: Žirmūnų g. 6, Vilniuje, šaukiamas pakartotinis visuotinis Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos narių susirinkimas pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę: 1. Asociacijos valdybos ataskaita; 2. Revizoriaus ataskaita; 3. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 4. Einamieji klausimai.

Prezidentas Rolandas Klimavičius