Apie mus

Vilniaus DNSB asociacijos veikla

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija įsteigta 1995 metais ir veikia pagal įstatus.

Asociacija organizuoja savo nariams vieną kartą per mėnesį Vilniaus savivaldybės salėje bendrijų atstovų susitikimus, kurių metu nagrinėjami aktualūs bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir eksploatavimo klausimai – šilumos ūkio paruošimas šildymo sezonui ir veiksmai, šildymo sezonui pasibaigus; bendrijų šilumos ūkio priežiūra; statinių bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimas ir būklės kontrolė; ataskaitinių ir ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų organizavimas bendrijose; bendrijų metų biudžeto ir komunalinių paslaugų tarifų nustatymas ir tvirtinimas; bendrijų finansinė buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė; daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas); aktualių teisės aktų aptarimas ir naujų teisės aktų pristatymas; susipažindinimas su teikiamais pasiūlymais ir pastabomis, teikiamomis valstybės institucijoms; susitikimai su įvairių įmonių, susijusių su komunalinėmis paslaugomis ir modernizavimo (atnaujinimo) darbais, atstovais; susitikimai su valstybės institucijų atstovais.

Taip pat Asociacija savo nariams nemokamai teikia konsultacijas visais bendrijų veiklos klausimais, esant būtinybei Asociacijos atstovai pagal išankstinį susitarimą dalyvauja bendrijų narių susirinkimuose, nagrinėja skundus ir gina teisėtus bendrijos narių interesus. Asociacijoje veikia finansų ir audito skyrius, teikiantis finansinės buhalterinės apskaitos paslaugas pagal sutartį ir nemokamas konsultacijas šiais klausimais. Asociacijoje dirba teisininkas, kuris Asociacijos narius nemokamai konsultuoja teisiniais klausimais.