2022-04-28 Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas Rolandas Klimavičius dalyvavo Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinės apžvalgos kasmetiniame pristatyme

2022-04-28 Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas Rolandas Klimavičius dalyvavo  Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinės apžvalgos (parengtos, gavus institucijų bei savivaldybių administracijų Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo 5-7 punktuose nurodytą informaciją) kasmetiniame   pristatyme. 

Posėdžio metu pristatyta VVTAT 2021 m. veiklos ataskaitą, dažniausiai pasitaikantys vartotojų teisių pažeidimai (sritys) ir apsauga Lietuvoje. Aptartas vartotojų teisių apsaugos tobulinimas ir veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje prioritetai.